Ekstraordinær Generalforsamling den 1. august 2010 kl. 14.00

 
Til brugsretsaktionærer med turnuscertificat til Casa Blanca,                        Herlev d. 10. juli 2010

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

BRUGERFORENINGEN CASA BLANCA

 

SØNDAG DEN. 1. august 2010 – KL. 14.00

 

Copenhagen Business School Howitzvej 60, 6sal 2000 Frederiksberg

 

Dagsorden:

 

1.      Bestyrelsens orientering om voldgiftskendelsen 28. maj 2010 i relation til foreningen.

2.      Orientering om foreningens budget med endelig godkendelse.

3.      Orientering Byretssagen mod Land & Leisure A/S  i relation til voldgiftssagen.

4.      Ejendomsgruppen forlægger sidste udvikling og forslag fra Land & Leisure A/S om mulighederne for overtagelse af Casa Blanca.

5.      Ændring af vedtægternes, Stemmeret sidste afsnit.

 

Fra: Ingen kan ved egen eller med fuldmagter stemme for mere end 100 turnus.

 

Ændres til: Ingen kan ved egen eller med fuldmagter stemme for mere end 3 turnus.

                    Undtaget er bestyrelsen.

6.      Eventuelt.

 

Tilmelding fra medlemmer, der ønsker at være tilstede på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest lørdag d. 17. juli 2010. Toggangen 40 st. th. 2730 Herlev, eller på Mardov@mail.tele.dk

 

Bestyrelsen vil orientere brugerne om kendelsen fra voldgiftsretten den 28. maj 2010 lige som der vil blive debatteret i relation til foreningens Byretssag 13. -21. og 22. december 2010 vedrørende det manglende samarbejde med Land & Leisure A/S, herunder vores repræsentation i Casa Blanca ApS.

 

OBS: Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for, så dem der ikke har mulighed for at være tilstede den 1. august 2010 bedes fremsende deres fuldmagt, hvor de tilkendegiver om de er for eller imod den foreslåede ændring om stemmeret.

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca.

 

 

 

Tilmelding senest den 17. juli 2010.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40. st. th.

2730 Herlev

 

Eller på svarmail til Mardov@mail.tele.dk

 

Undertegnede bruger i Casa Blanca, lejlighed______________   turnus__________

Deltager i generalforsamlingen d. 1. august 2010 med ________    personer.

 

 

__________________________________

                  Navn

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuldmagt !

 

 

 

Undertegnede bruger af lejlighed ____________ turnus _________i Casa Blanca.

giver hermed fuldmagt til bestyrelsen som kan stemme på mine vegne,

ved ekstraordinær generalforsamling i Brugerforeningen Casa Blanca

den 1. august 2010.

Jeg/vi tilkendegiver herved at dagsorden punkt 5 er et ____ er et _____ markeres med et X.

                                                                                   NEJ           JA

 

 

Dato.___________Underskrift_____________________________

 Til brugsretsaktionærer med turnuscertificat til Casa Blanca,              Herlev d. 10. juli 2010

 

INDKALDELSE TIL EKSTRA-EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I BRUGERFORENINGEN CASA BLANCA

 

SØNDAG DEN. 1. august 2010 – KL. 15.30

 

Copenhagen Business School Howitzvej 60, 6sal , 2000 Frederiksberg

 

I henhold til foreningens vedtægter under ekstraordinær generalforsamling, vil et forslag om vedtægtsændringer der ikke ved første afstemning har opnået 2/3 af medlemmernes stemmer afgøres ved en ekstra-ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

Dagsorden:

 

1.      Ændring af vedtægternes, Stemmeret sidste afsnit.

 

Fra: Ingen kan ved egen eller med fuldmagter stemme for mere end 100 turnus.

 

Ændres til: Ingen kan ved egen eller med fuldmagter stemme for mere end 3 turnus.

                    Bestyrelsen undtaget.

 

 

 

Tilmelding fra medlemmer, der ønskes at være tilstede på den ekstra-ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest lørdag d. 17. juli 2010. Toggangen 40 st. th. 2730 Herlev, eller på Mardov@mail.tele.dk

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca.

 

 

 

Tilmelding senest den 17. juli 2010.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40. st. th.

2730 Herlev

 

Undertegnede bruger i Casa Blanca, lejlighed______________   turnus__________

Deltager i ekstra-ekstra generalforsamlingen d. 1. august 2010 med ________    personer.

 

 

__________________________________

                  Navn

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuldmagt !

 

 

 

Undertegnede bruger af lejlighed ____________ turnus _________i Casa Blanca.

giver hermed fuldmagt til bestyrelsen som kan stemme på mine vegne,

ved ekstra-ekstraordinær generalforsamling i Brugerforeningen Casa Blanca

den 1. august 2010. kl.15.30

Jeg/vi tilkendegiver herved at dagsorden er et ____ er et _____ markeres med et X.

                                                                       NEJ             JA

 

 

Dato.___________Underskrift_____________________________