Til Brugsretsaktionærerne i Casa Blanca

Indkaldelsen til generalforsamling den 11. juni er tilbagekaldt!

Bestyrelsen takker for de mange tilbagemeldinger og må i den forbindelse

erkende at Pinselørdag var et dårligt valg.

I lyset af foreningens situation er der behov for at høre jeres mening samt at

få valgt en bestyrelse med generalforsamlings mandat til at fortsætte eller

kaste håndklædet i ringen.

Alle domme og premiser er tilgængelig på foreningens hjemmeside .

Bestyrelsen vender tilbage med en ny dato så snart dette kan lade sig gøre.

 

Mvh. Bestyrelsen

***************        *         *******************

        Herlev 26. maj 2011

Orientering til Brugsretsaktionærerne i Casa Blanca  

 

Hermed ny indkaldelse til 16. ordinære generalforsamling til den 11. juni 2011

kl. 10.00 til 14.00 ( bemærk venligst tidspunktet). Indkaldelsen er identisk med den tidligere fremsendte med den tilføjelse at generalforsamlingen skal tage stilling til foreningens fremtidige virke.

***************        *         *******************


Generalforsamlingen lørdag den 2. april 2011 er udsat til vi kender resultatet fra Østre Landsret.

Der vil medio april blive udsendt en ny dato og eventuelle ændringer.

Vi vil gerne her slå et slag for at i husker ved henvendelser til foreningen at oplyse om jeres brugsret eks. K-12-A .

Da postvæsenet her pr. 1. april hæver porto taksterne og udsendelses tiden, er der tale om to forskellige størrelser af kontingent således at de turnus holdere der ikke har e-mail selv betaler den merudgift den hævede porto påfører foreningen.

HUSK derfor at meddele foreningen, hvis i ønsker information på e-mail.

Husk at sende foreningen en flyttemeddelelse når i skifter adresse m.m.

Med venlig hilsen
Brugerforeningen Casa Blanca
BestyrelsenTil brugsretsaktionærer med

brugsret til Casa Blanca

Herlev d. 27. februar 2011

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I
BRUGERFORENINGEN CASA BLANCA

 

LØRDAG DEN. 2. april 2011 – KL. 13.00

VALBY MEDBORGERHUS

VALGÅRDSVEJ 4, 5. sal

2500 VALBY

Dagsorden:

 

1.      Bestyrelsens beretning.

2.      Godkendelse af regnskab for Brugerforeningen Casa Blanca.

3.      Kontingent fastsættelse, herunder godkendelse af brugerforeningens budget.

4.      Valg af bestyrelse til Brugerforeningen.

5.      Valg/indstilling af administrator til Casa Blanca ApS.

6.      Behandling af indkomne forslag.

7.      Valg af revisor.

8.      Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest tirsdag d. 18. marts 2011. Toggangen 40 st. th. 2730 Herlev, eller på Mardov@info.dk

 

Bestyrelsen vil orientere brugerne om brugerforeningens problemstilling i forsøget på samarbejdet med Hotel Invest A/S/Land & Leisure A/S, herunder vores repræsentation og samarbejde i Casa Blanca ApS, samt nyt vedrørende samarbejdet med administratoren Land & Leisure A/S.

 

Der er i henhold til vores vedtægter valg til bestyrelse hvert år.

 

Bestyrelsen ønsker, at den nyvalgte bestyrelse vil få så stærkt et mandat som vel muligt, og henstiller til brugerne om at møde op. Hvis I er forhindret bedes i sende en fuldmagt.

 

Vi glæder os til at se jer igen og håber på en givtig dialog.

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca.

v/ Benny Mardov

bestyrelsesformand

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmelding senest den 18. marts 2011.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40. st. th.

2730 Herlev

 

Undertegnede bruger i Casa Blanca, lejlighed______________   turnus__________

Deltager i generalforsamlingen d. 2. april 2011 med ________    personer.

 

 

__________________________________

                  Navn

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuldmagt !

 

 

 

Undertegnede bruger af lejlighed ____________ turnus _________i Casa Blanca.

giver hermed fuldmagt til ______________________ som kan stemme på mine vegne,

ved generalforsamlingen i Brugerforeningen Casa Blanca

den 2. april 2011.

 

 

Dato.___________Underskrift_____________________________