Byretssagen mod Land & Leisure A/S

Brugerforeningen vandt Byretssagen mod Land & Leisure A/S som blev dømt til at betale sagsomkostningerne.

 

Orientering til medlemmerne i fortsættelse af orienteringen 22. december 2010.

 

Den 18. januar 2011 modtog bestyrelsen dommen fra Københavns Byret i sag nr. BS 32C-2268/

2008.

På mirakuløs vis var det lykkedes advokat Brian Werner Larsen at snige sig og os fri af risikoen for sagsomkostninger på 60. – 80.000 som var stillet i udsigt fordi foreningen og advokat Carsten Mathiesen havde kørt parallelt for to instanser siden 2008 og ikke havde aflyst byretssagen umiddelbart efter at vi havde modtaget kendelsen fra voldgiftsretten den 28. maj 2010.

 

Advokat Brian Werner Larsen henviste i sin procedure til at voldgiftsretten havde truffet en retskraftig afgørelse og havde taget endelig stilling.

Samtlige af Land & Leisure A/S fremsatte påstande blev afvist og Københavns Byret stadfæstede at voldgiftskendelsen var retskraftig og at Land & Leisure skulle betale sagens omkostninger.

 

Vi har alle sammen med 1. opkrævning fået den sædvanlige smæde skrivelse fra Jørgen Bertelsen af 10. januar 2011.

Jørgen Bertelsen er en ren jonglør med ord og meget veltalende men det gør jo ikke hans fordrejninger mere rigtige.

Hvis nogen ønsker en kopi af det uartige svar af 1. december 2009 så giv formanden et par ord eller et kald.

Der har været svaret på hver eneste brev fra Land & Leisure A/S og der har været indstillet repræsentanter til Casa Blanca ApS hele 2010.

Jørgen Bertelsen meddelte 16. juli 2010 at L&L havde afstået deres anparter i Casa Blanca ApS men han nægtede samtidig at fortælle til hvem anparterne var overdraget til.

Foreningens advokat Carsten Mathiesen mente ikke det var et salg så vi havde ingen forkøbsret og kunne ikke stoppe det.

 

Den 6. december 2010 afholdt Casa Blanca ApS Generalforsamling uden at indvælge de af Brugerforeningen Casa Blanca indstillede repræsentanter i strid med voldgiftskendelsen.

Der blev indvalgt tre L&L ansatte som efterfølgende valgte Land & Leisure A/S som administrator for en femårig periode.

Foreningen har selvfølgelig protesteret og påpeget at bestyrelsen er lovstridig og ikke beslutnings- dygtig men L&L ved Jørgen Bertelsen, Skjalm von Bülow og Torben Koed Pedersen har godkendt regnskabet og fastsat den årsafgiften i nu har modtaget opkrævning på.

 

Brugerforeningen bestyrelse og vore advokat mener ikke at det under de nuværende omstændigheder er en god ide at undlade at betale årsafgift eller at indsætte dem på en spæret konto.

Vi mener at det er bedst at afvente tvangsfuldbyrdelsen af voldgiftskendelsen i fogedretten den 25. februar 2011.

 

 

Land & Leisure A/S afholdt ordinær generalforsamling den 20. januar 2011 hvor flertallet af foreningens bestyrelse deltog.

 

Brugerforeningens formand havde som det fremgår af indkaldelsen til dagsorden punkt 8: stillet forslag om at Land & Leisure A/S bestyrelsesformand Troels Troelsen overfor generalforsamlingen,

at redegøre for L&L’s dybt useriøse og kyniske behandling af aktionærerne i relation til tilsidesættelsen og omgåelsen af voldgiftskendelsen af 28. maj 2010.

Jørgen Bertelsen redegjorde på vegne af Troels Troelsen ved i store træk at referere historikken fra før Jørgen Bertelsen overtog ABI/L&L i august 2000, stort set korrekt gengivet indtil vi nåede til voldgiftssagen hvor Jørgen Bertelsen gav udtryk for at L&L havde vundet 9 ud af 10 punkter lige som han lod hænge i luften at de underforstået havde vundet byretssagen.

 

Foreningens formand gik på talerstolen og meddelte at han ikke ville trætte forsamlingen, ved at argumentere mod Jørgen Bertelsen da de aldrig blev enige men blot sige at JB’s udlægning var lodret forkert.

Land & Leisure A/S var dømt til at betale to tredjedele af sagsomkostningerne i voldgiftsagen + kr. 300.000 til klagerne, og så kunne forsamlingen selv vurdere hvem der havde vundet.

 

Foreningen ønskede at vide hvordan side 10 i årsberetningen hvor der stod ” betinget aftale om salg af Casa Blanca ApS ”skulle forstås i relation til L&L brev af 16. juli 2010 hvor der stod at ”L&L havde afstået sine anparter (10 mil.) ” og hvordan det harmonerede med side 39 under Note 14. hvoraf det fremgår at L&L ejer Casa Blanca ApS 100%.

 

Jørgen Bertelsen kunne oplyse at L&L havde lavet en aftale om at han Jørgen Bertelsen med sit Hotelinvest A/S købte Casa Blanca ApS efter regnskabsafslutning 30. september 2010 og at dette senere ville fremgå af regnskabet.

 

Troels Troelsen afgående bestyrelsesformand opfordrede fra talerstolen brugerforeningen til at rykke sammen i 6 lejligheder så en handel lå til højre ben.

L&L’s bestyrelse udtrykte efter generalforsamlingen at de var indstillet på dialog og blev opfordret til at stille med en samtalepartner i stedet for en diktator.

 

Mvh. Bestyrelsen