Til brugsretsaktionærer med brugsret til Casa Blanca

Herlev d. 7. marts 2009

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

BRUGERFORENINGEN CASA BLANCA

 

LØRDAG DEN. 4. april 2009 – KL. 15.00

VALBY MEDBORGERHUS

VALGÅRDSVEJ 4, 1. sal

2500 VALBY

Dagsorden:

 

1.      Bestyrelsens beretning.

2.      Godkendelse af regnskab for Brugerforeningen Casa Blanca.

3.      Kontingent fastsættelse, herunder godkendelse af brugerforeningens budget.

4.      Valg af bestyrelse til Brugerforeningen.

5.      Valg af repræsentanter til bestyrelsen i Casa Blanca ApS.

6.      Behandling af indkomne forslag.

7.      Valg af revisor.

8.      Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest tirsdag d. 24. marts 2009. Toggangen 40 st. th. 2730 Herlev,ellerMardov@mail.tele.dk

 

1. indkommende forslag modtaget 3/3 fra  P-1-A og B. ”Bestyrelsen anmodes om at henstille til foreningens advokat om en mere aggressiv fremfærd.” Forslaget er tilsendt samtlige medlemmer.

 

Bestyrelsen har i det forgangen år haft frafald af Hans Vedderkop og Kim Hansen. Det er derfor bydende nødvendigt at der er medlemmer der vil påtage sig at kandidere til bestyrelsen under dagsorden punkt 4. Ifølge vores vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3 til 5 personer.

Medlemmer der gerne vil hjælpe til, bedes meddele formanden deres beslutning senest d. 28. marts.

 

Medlemmer der ønsker at være med til at forsvare brugernes rettigheder i henhold til kontrakten med Land & Leisure A/S og er villig til at påtage sig at repræsentere brugerforeningen i bestyrelsen for Casa Blanca ApS, bedes meddele formanden dette snarest muligt. Det vil her være en fordel at have bestyrelses erfaring.

 

Bestyrelsen vil orientere brugerne om brugerforeningens problemstilling i forsøget på samarbejdet med Land & Leisure A/S, herunder vores repræsentation i Casa Blanca ApS, samt nyt vedrørende en af den 16. april 2008 udtagende stævning mod Land & Leisure A/S.

Første retsmøde er et telefon møde (§ 353.) berammet til den 17. april kl. 14.00. og skal tilrettelægge sagsforløbet.

 

Der er i henhold til vores vedtægter valg til bestyrelse hvert år, den afgående bestyrelse som består af:

 

Benny Mardov, formand (Bygningssagkyndig).

Vivian Nybo Andersen, (indretning).

Jesper Struckmann.

 

Bestyrelsen ønsker, at den nyvalgte bestyrelse vil få så stærkt et mandat som vel muligt, og henstiller til brugerne om at møde op. Hvis I er forhindret bedes i sende en fuldmagt.

 

Vi glæder os til at se jer igen og håber på en givtig dialog.

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmelding senest den 24. marts 2009.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40. st. th.

2730 Herlev

 

Undertegnede bruger i Casa Blanca, lejlighed______________   turnus__________

Deltager i generalforsamlingen d. 4. april 2009 med ________    personer.

 

 

__________________________________

                  Navn

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuldmagt !

 

 

 

Undertegnede bruger af lejlighed ____________ turnus _________i Casa Blanca.

giver hermed fuldmagt til ______________________ som kan stemme på mine vegne,

ved generalforsamlingen i Brugerforeningen Casa Blanca

den 4. april 2009.

 

 

Dato.___________Underskrift__________________________________________________