Brugerforeningen Casa Blanca


Herlev d. 12. marts 2009


Foreningens situation i indeværende regnskabsår
(1/10. 2008 til 30/9. 2009) er at Land & Leisuer A/S har overtaget 168 brugsretter og nægter at betale til foreningen. Det er udtaget stævning mod L&L.

Brugerforeningen har ligeledes 168 hvor af der er 4 medlemmer der har valgt at følge L&L´s anbefaling om at undlade at betale kontingent. De fire er sendt til advokat.

De oplyste tal er ud fra de for foreningen tilgængelige oplysninger og betalte kontingenter.

5 af foreningens medlemmer er uberettiget opsagt af Land & Leisure A/S. Det er der selvfølgelig anket over, hvilket juridisk ophæver opsigelsen indtil retten har taget stilling. Medlemmerne er stadig i besiddelse af deres oprindelige aktier og betaler forsat foreningskontingent til brugerforeningen.

 

Bestyrelsen: Benny Mardov, formand. – Vivian Nybo Andersen og Jesper Struckmann.

 

Historik.

 

Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 21. maj 1995 v/ Jørgen Buch, Per Helios og Borris Tangaa Nielsen. Alle fra ABI A/S.

Foreningens vedtægter blev underskrevet af samme personer d. 8. 6. 1995 og attesteret ved Retten i Odense samme dag med nr. 60200-00322/95.

 

Casa Blanca ApS blev først stiftet 30.09.1995.

 

  Ejendommen Casa Blanca´s 14 lejligheder er således opdelt i 336 turnusser, hvilket svarer til 336 brugsretter som var lig med aktiekøb i ABI A/S på kr. 18 mill 144.000.

Brugsretsaktionærerne kan erhverve en eller flere brugsretter. Til hver brugsret udstedes et turnuscertifikat. En turnuscertifikatholder er pligtig at være medlem. Medlemspligten ophører, når turnussen er overgået til anden, der da indtræder som medlem.

 

Der var i 1995/1996 udstedt 336 turnuscertifikater (medlemmer) og ABI A/S var valgt som administrator for brugerforeningen og Casa Blanca ApS.

ABI A/S indkaldte til 2. generalforsamling 24. april 1997 hvor brugsretsaktionærerne blev indbudt og fik for første gang mulighed for valg til bestyrelserne for både brugerforeningen og Casa Blanca ApS.

Følgende blev valgt: Direktør Ib Kristensen, ABI A/S – Vivian Nybo Andersen (turnus C-6-A og B) – Tom Hvidkær (turnus Q-10-A) – Tom Larsen (turnus F/G-4-A) – Kenn Mikkelsen, ABI A/S (turnus K-1-A).

 

Den 29.september 1997 meddelte ABI A/S, at de skiftede navn til Land & Leisure A/S.

 

I 1999 overtog/købte Land & Leisure A/S 80 brugsretter fra Aktionær nr.194 Peter Forchhammer 10, Rosscourt Mansions, 4 Palace St SW1A 5HZ London England, således at L&L nu havde 98 brugsretter til Casa Blanca med aktionær nr.194.

 

Den 27. marts 2001 meddelte Land & Leisure A/S at Casa Blanca ApS og brugerforeningen ikke passede ind i L&L´s nye koncept.

 

Den 15. august 2002 forlangte L&L at deres repræsentant i Casa Blanca ApS bestyrelse skulle have større indflydelse.

 

Den 17. januar 2003 gennemførte L&L v/ Jørgen Bertelsen en vedtægtsændring i Casa Blanca ApS som reelt gav han enevælde.

 

Den 28. januar 2003 opfordrede L&L v/Jørgen Bertelsen til at økonomien i Casa Blanca ApS blev adskilt fra brugerforeningen, som skal have etableret selvstændig økonomi. Der blev vedtaget at afsætte kr. 25.000 til dækning af mødeaktiviteter, generalforsamlinger, sekretariat etc. som L&L hidtil havde afholdt, L&L  ville stadig være behjælpelige med at udsende fornuftige medlemskommunikation.

 

Den 27. november 2003 annullerede L&L v/Jørgen Bertelsen egenhændig det aftalte tilskud, da adskillelsen nu var en realitet.

 

Land & Leisure A/S har på hinanden flere følgende generalforsamlinger og ved andre lejligheder, meddelt at de ønsker at afskaffe brugsretsaktionærene, enten ved en lykkelig skilsmisse eller andet.

 

Der har været ført forhandlinger med Land & Leisure A/S både i 2004 og 2005 om ordnede forhold og sameksistens i henhold til de aftaler der er indgået parterne imellem, men aftalerne er hver gang blevet brudt af Land & Leisure A/S.

 

Den 16. januar 2006 meddelte Land & Leisuer A/S, at de ikke var administrator for brugerforeningen.

 

Foreningens advokat har skrevet hundredvis af breve uden at det ændrede noget, så det har vi også opgivet, vi har kun at afvente rettens gang.

 

Hvis der er medlemmer af Brugerforeningen Casa Blanca der har behov for yderligere information, er i meget velkommen til at henvende jer til enten bestyrelsesmedlem Vivian Nybo Andersen som har været med siden 1. april 1997.    telefon 46365650. Nybo1@privat.dk

 

Eller foreningens bestyrelsesformand Benny Mardov som har været med siden 11. november 1999.  telefon 46730810 Mardov@mail.tele.dk

 

 

 

Med venlig hilsen

Benny Mardov