Vedr. Finn Aagaard m.fl.’ mail til bl.a. info-landleisure.dkInden Finn Aagaard og andre går helt i selvsving, følger hermed et par faktuelle oplysninger.


Vedr. generalforsamlingsindkaldelse er dette fastlagt i vedtægternes § 6,2, således: ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabets afslutning. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Statstidende samt et københavnsk dagblad og et jysk dagblad samt ved almindeligt brev til alle noterede aktionærer - som har fremsat skriftlig begæring herom - under den i aktiebogen noterede adresse.” - Det er således blot at melde sig til.

Land & Leisure A/S har i dag knapt 4.000 aktionærer. heraf har mindre end 250 en ”brugsretsaftale” i forbindelse med de resterende sydeuropæiske lejligheder og ejendomme. Aktionærer med ”brugsretsaftale” til Casa Blanca ejendommen udgør mindre end 150.

Det er naturligvis i selskabets (og i alle de aktionærers, der ikke har en brugsretsaftale) interesse, at de aktionærer, der har en brugsretsaftale, betaler en leje (årsafgift), der er så tæt på markedslejen som muligt.

Vedrørende Casa Blanca ApS er det væsentligt at orientere om, at alle spørgsmål vedrørende Casa Blanca ejendommens drift og vedligeholdelse i årevis er besluttet i fuld enighed i selskabets bestyrelse, således også af de bestyrelsesmedlemmer, der er indvalgt efter indstilling fra Brugerforeningen Casa Blanca.

Det er naturligvis også i Land & Leisure A/S’ interesse, at ejendommen og lejlighederne er i orden og velfungerende, da vi som bekendt disponerer over et ganske stort antal uger, som vi ønsker at udleje i størst muligt omfang.

Vedrørende Land & Leisure A/S’ aktionærforhold skal i øvrigt oplyses, at mere end 50% af selskabets aktiekapital er repræsenteret i selskabets ledelse og bestyrelse.

Er der forhold vedrørende Casa Blanca ejendommens drift og vedligeholdelse, som der efter et besøg bør påtales, skal jeg opfordre til, at der indsendes tilfredshedsskemaer eller en mail til Bianca Gregersen ( bianca.gregersen@landleisure.dk ). Det er naturligvis også under opholdet anbefalelsesværdigt at tage kontakt til Fernando, såfremt der er forhold, der skal rettes eller bemærkes.

Med venlig hilsen

Jørgen Bertelsen

*****************************************

Mail fra Finn Aagard til bla Jørgen Vinther og andre  aktionærer samt
L&L - svar fra JB ovenfor.

Hej Jørgen,

Jeg ved vi er mange der ser med samme frustration på L&Ls besynderlige adfærd, parret med en holdning til, at nu må det få en løsning.

Til alle aktionærer fra brugergruppen i Casa Blanca

Jeg har aktier i andre A/Ser, og der bliver man som aktionær indkaldt til generalforsamling , med en dagsorden hvor bestyrelsen er på valg, og hvor aktionærerne kan stille forslag som skal behandles på generalforsamlingen.
Med det pauvre resultat L&L har præsteret de sidste mange år, og med de betragtelige tab i værdi aktierne har været genstand for siden anskaffelsen, må vi som aktionærer stille forslag om at modtage en Årsrapport, og en indkaldelse til generalforsamling i god tid. Som et vigtigt punkt på den dagsorden vil være forslag til udskiftning af bestyrelses medlemmer på valg.
Samt en mistillids erklæring til direktøren, som ansvarlig for de uacceptable resultater, på drift og aktie værdi.
Og ikke mindst, som ansvarlig Direktør at tilsikre markedsværdien, gennem  vedligeholdelse af lejlighederne i en standard der gør at de kan lejes ud til RCI eller andre. De stærkt øgede kontingenter er ikke øremærket til at fastholde standarden på samme niveau som andre udlejere har, men til en langt lavere udlejnings pris. – Hvad er årsagen ? ( ingen ledelse. Det er uacceptabelt, så der bør rekrutteres en ny direktion ASAP.)
Dette til trods for at L&L uretmæssigt har hævet brugs ret indbetalinger som ligger langt ud over hvad de er hjemlet ret til. Den uretmæssige indtægt / tilskud fra vi aktionærer har  end ikke har øget aktie værdien, eller drift resultatet.
I regnskabet bør der hensættes et beløb til at tilbagebetale for meget kontingent.

Kan vores bestyrelse i Bruger foreningen oplyse mig/os om hvornår L&L holder General forsamling, og ved nogen hvorfor vi aldrig får en indkaldelse.
Det må da være et must for et børsnoteret selskab.

VH Finn Aagaard