Bestyrelsens beretning.

Formanden Benny Mardov byder velkommen til Brugerforeningen Casa Blanca’s 14. ordinære generalforsamling.

Vi i bestyrelsen syntes at vi skal starte denne 14. generalforsamling med et citat fra svundne tider, nemlig fra 1995.

Citat” De holder luxusferie – som andre drømmer om – alene ved en omplacering af en beskeden del af Deres pensionsmidler, til aktier i det børsnoterede Ejendomsselskab A.B.I. Fremover holder De ferie – alene for den beskedne faste afgift årligt, De skal hvert år betale et mindre beløb til dækning af de faste udgifter på Deres lejlighed. ” c itat slut

 

Efter dette nostalgiske tilbageblik vil bestyrelsen gå direkte til den positive orientering fra støtte gruppe. D et tager kun anslået 8 uger før vi har en afgørelse på voldgiftssagen.

Grundet L&L´s protest skulle vores ret til en voldgiftssag for et proces nævn som i januar gav os medhold, men allerede den 16. januar ankede L&L til byretten. Men det er lykkedes gruppens advokat at få en hurtig tid til onsdag d. 27. maj kl. 13.00.

Da voldgiftsretten har kørt parallelt, vil den være i stand til at komme med en kendelse umiddelbart derefter.

Foreningens advokat har den 17. april et § 355 – telefonmøde for den videre planlægning af sagen. Med den nuværende behandlingstid ved domstolene forventes den egentlige sagsbehandling, at finde sted i februar 2010.

 

Det er derfor af afgørende betydning, at brugerne rykker sammen og holder ud.

Vi ved alt om, at det er svært at holde gejsten oppe i sær når opkrævningerne regner ned over jer som haglbyger. Men vi syntes der er lys forude og når vi vinder denne retssag, er det jo kun dem der har holdt ud, der har mulighed for at få deres penge tilbage.

Bestyrelsen har selvfølgelig protesteret mod det korte interval imellem 1 og 2 rate, da det er imod de indgåede aftaler og vi har derfor bedt L&L om en forklaring.

 

Bestyrelsen har fået mulighed for at gennemlæse foreningens arkivmateriale i forbindelse med den forestående retssag. Der tegner sig et klart billede af, at denne TAKE OVER blev iværksat allerede den 14. april 2000 hvor L&L´s bestyrelse besluttede at komme af med os så de kunne sælge ejendommen, en beslutning den daværende bestyrelsesformand Bent Løber ikke kunne leve med, og trak sig med øjeblikkelig virkning. I 2001 meddelte L&L at vi ikke passede ind i deres koncept. I 2002 forlangte L&L mere indflydelse i Casa Blanca ApS og fratog bestyrelsesmedlemmerne refusion af transport og mødeudgifter. I 2003 overtog L&L kontrollen over Casa Blanca ApS og ønskede at adskille brugerforeningen og ApSét ved hjælp af Kr. 25.000 for senere på samme år, da adskillelsen var en realitet at fjerne de kr. 25.000 igen. I 2004 annullerede L&L bestyrelses honoraret for medlemmer fra brugerforeningen i Casa Blanca ApS, medens de to medlemmer fra L&L oppebar fuld løn. I 2006 meddelte L&L så, at de ikke længere var administrator for brugerforeningen, men ville stadig gerne administrere vores penge i ApSét.

 

Vi er i dag 168 brugsretsindehaver foruden L&L med 168 turnusser. Disse tal er gældende ud fra tilgængelige oplysninger og betalt kontingent indtil 30. september 2009.

Bestyrelsen er bekendt med, at der allerede pt. er yderligere frafald og vil bede dem der giver op, sælger eller flytter om, at sende et par ord til brugerforeningen, så kan foreningen da spare en hel del porto på gentagende påmindelser.

 

Der har på det sidste været en livlig debat på mailen, det er dejligt, også kritik når blot den er konstruktiv og tager udgangspunkt i fakta. L&L afsluttede debatten den 18. marts med en blanding af ukorrekt og fordrejet information. Jeg skal her indskyde, at bestyrelsen i modsætning til L&L er i stand til at underbygge og dokumentere, det vi siger.

 

Flemming mente, at ordvalget i indkaldelsen til denne generalforsamling var for groft.

 

Lars mente, at vi kun kæmpede for kampens skyld og at L&L som hovedaktionær selvfølgelig skulle havde mest at sige.

Disse betragtninger viste helt klart, at foreningen ikke havde informeret tydeligt nok og at Lars ikke havde læst den kontrakt han havde skrevet under på, så bestyrelsen har lagt et eksemplar af en blank aftale/kontrakt og historikken udsendt 12. marts ud på foreningens hjemmeside. www.123hjemmeside.dk/casa-blanca

 

Da bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter skal vælges hver år, vil jeg præsentere den afgående bestyrelse på 3 medlemmer, Vivian Nybo Andersen samt Jesper Struckmann og undertegnede. Vi har desværre måtte sige farvel til vores mangeårige trofaste bestyrelsesmedlem Kim Hansen, lige som Hans Vedderkop ved årsskiftet ønskede at træde tilbage. Bestyrelsen vil her på foreningens vegne takke for deres indsats.

 

Land & Leisure A/S har siden JB kom til, slidt de to tidligere formænd Mogens Zeidler og Tom Hvidkær op ligesom flere bestyrelsesmedlemmer. Vi vil gerne hermed takke dem alle for deres store indsats.

 

Vi har d.d. 2 repræsentanter i Casa Blanca Aps bestyrelse, foreningens advokat Carsten Mathiesen som lige er accepteret af L&L og Kjeld Vedderkop som har lovet, at besvare spørgsmål vedrørende Casa Blanca ApS og Land & Leisure A/S.

 

Det at brugerne forrige år valgte at opstille alternative repræsentanter til Casa Blanca ApS bestyrelse blev af Land & Leisure A/S udlagt som om i, brugerforeningens generalforsamling, ikke havde tillid til jeres oprindelige indstillede repræsentanter.

 

Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at vi går tilbage og følger brugernes kontrakt § 6 samt tidligere anvendt praksis, hvor det er brugerforeningens bestyrelse der udpeger foreningens repræsentanter til bestyrelsen i Casa Blanca ApS.

Hvorfor nu det? Fordi vores repræsentanter i Casa Blanca ApS har kæmpet en brav men forgæves kamp mod Jørgen Bertelsens overgreb. De er blevet dømt ude, - smidt ud, - nedgjort og hånet, er blevet erklæret inhabile og truet med politi og retssager, hvis de ikke gjorde som det behagede JB.

 

Det værste er dog at de sidste år følte sig presset til at godkende en overførelse af kr. 500.000 af de penge der var indbetalt til altanrenovering som udbytte til Land & Leisure A/S stik i mod en forudgående bestyrelsesbeslutning i brugerforeningen. Det var som at blive skud i hjertet.

Jørgen Bertelsen har igen i år nægtet at anerkende brugerforeningens indstilling af repræsentant til bestyrelsen, hvorved han kunne kontrollere flertallet i bestyrelsen og efter at have dømt de to tilbage blivende, inhabile kunne han overføre endnu kr. 500.000 til Land & Leisure A/S imod de indgåede aftaler.

Bestyrelsen har derfor henstillet til foreningens advokat om at varetage Brugerforeningen Casa Blanca interesser i Casa Blanca ApS bestyrelse.

 

Vi har igen i år via foreningens advokat ført en omfattende korrespondance med Land & Leisure A/S som d.d. er i besiddelse af ca.168-? turnuser, såvel som med Casa Blanca Aps for at få et fornuftigt samarbejde. Jeg må med beklagelse meddele, at der ikke er kommet noget fornuftigt ud det.

 

Bestyrelsen har besluttet at foreningens advokat kun besvarer breve fra Land & Leisure A/S vedrørende stævningen. Alle andre breve vil blive besvaret af bestyrelsen, såfremt de vurderer det nødvendigt.

Brugerforeningen ønsker stadig, at vi kunne få et fornuftigt samarbejde med Land & Leisure A/S, men det må nødvendigvis indebære, at L & L følger de aftaler, vi alle har underskrevet.

 

Bestyrelsen beretning indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Godkendt 4. april 2009