Hurra så lykkedes det endelig den 26. juni at få fastsat en dato for brugerforeningens domsforhandling mod Land & Leisure A/S til den 10. og 11. maj 2010.
 
§ 7 GRUPPENs Voldgiftssag hvor Procesnævnets afgørelse fra november 2008 var anket af L&L, blev procederet den 27. maj men dommen  den 26. juni faldt ikke ud til brugerenes fordel. Byrettens ene dommer gav L&L medhold i, at det ikke var en voldgiftsag.
Dommen tager kun hensyn til L&L´s påstand om, at det er et selskabsretsligt problem, men overhovedet ikke dømmer vedrørende fortolkning af kontraktforholdet. Så Byrettens afgørelse vil blive kæret til Landsretten.