Brugsretsaktionærerne har på det sidste modtaget en del kopier af breve fra Land & Leisure A/S hvor de forsøger at retfærdigører deres handlinger.
Brugerforeningen´s bestyrelse orker ikke at blive ved med at argumenterer med L&L når de ikke holder sig til det der i realiteten er sagt og skrevet.
Bestyrelsen har derfor afslutningsvis besvaret alle de fremsendte brevkopier som nedenstående:

Land & Leisure A/S

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

 

Herlev, den 1. juli 2009.
 

Åbent brev til Brugsretsaktionærer i Casa Blanca.

 

Brugerne har modtaget flere informationsskrivelser fra Land & Leisure A/S senest den 15. juni 2009. Brugerforeningens bestyrelse er da taknemlig for at L&L viderebringer dele af deres postulater til brugerne. Men man må her konstatere, at det kun er postulater, der er ikke udsendt en eneste dokumentation eller bilag for det L&L påstår.

 

Land & Leisure A/S informations breve er henvendt til Lejer/bruger af Casa Blanca, og referere til Brugerforeningen Casa Blanca. Der er ifølge brugernes aftalegrundlag ingen lejere i ejendommen Casa Blanca, kun brugsretsaktionærer.

 

I L&L´s brev af 26. Maj 2009 sidste afsnit,” Udsagnet om at L&L har henvist aftalens fortolkning til retten er det rene vrøvl al den stund, at det er brugerforeningen der har indledt en retssag”.

Dette postulat tilkendegiver klokke rent L&L´s måde at jonglere med sandheden på, men til alt held er L&L´s henvisning ført til refereret i L&L´s generalforsamlingsreferater og bestyrelsesreferater fra Casa Blanca ApS, så det er igen en usandhed og ikke noget vrøvl.

 

Hvad er det de nye ejere (2001) ikke kan leve med? - At L&L solgte det bestemmende flertal sammen med brugsretten.

Brugerne købte i 1996 en uopsigelig brugsret til en turnus i Casa Blanca. Brugerne købte samtidig retten til at etablere en brugerforening.

Brugerne købte også samtidig det bestemmende flertal i Casa Blanca ApS bestyrelse med garanti for, at brugernes flertal i Casa Blanca ApS bestyrelse og brugerforeningens bestyrelse sammen skulle samarbejde/bestemme driftsomkostningerne = årsafgiften og vedligeholdelses standart m.m.

 

Betaling for en uopsigelig brugsret og det bestemmende flertal i bestyrelsen for Casa Blanca ApS, var køb af ferieaktier/brugsretsaktier til overkurs i ABI A/S, således at ABI A/S fik den investerede kapital forrentet ”op front” med langt over 100 %.

 

Uenigheden startede da de nye ejer af L&L i 2001 overtog magten og mente, at Casa Blanca ApS skulle generobres og drives som et normalt anpartsselskab og at dette skulle give et afkast på 7–8 % af den i 1996 investerede kapital. Ferieaktierne/brugsretsaktierne i ABI A/S blev reduceret til B aktier uden indflydelse, og L&L startede med at modarbejde brugerforeningens repræsentation i Casa Blanca ApS og brugernes kontraktlige rettigheder.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Brugerforeningen Casa Blanca