Land & Leisure A/S

Casa Blanca Aps.

Att.: Jørgen Bertelsen

Lyngbyvej 20.

2100 København Ø

 

Herlev, d. 5. april 2009

 

Vedr. Land & Leisure A/S - Information til alle brugere i Casa Blanca.

 

 

 

Brugerforeningen Casa Blanca afholdt som De ved deres 14. ordinære generalforsamling g.d. hvor Land & Leisure A/S ”Information til alle brugerelejere i Casa Blanca” dateret den 20. marts 2009 og vedhæftet en ”økonomiopstilling Casa Blanca ApS” BSG/15.12.2008/20.03.09 blev debatteret.

 

På forespørgelse fra brugerne kunne den fremmødte bestyrelse kun bekræfte at økonomiopstilling af 20. marts 2009 aldrig havde været samarbejdet eller forevist brugerforeningens bestyrelse som derfor ikke havde godkendt årsafgiften m.m.

Generalforsamlingen bad derfor bestyrelsen overfor Land & Leisure A/S, at fremføre en kollektiv protest, da det er i strid med parternes aftale § 2 stk. 4.

 

Land & Leisure A/S varsler i sin egenskab af administrator en depositumregulering i henhold til aftalen mellem den enkelte bruger og Land & Leisure A/S § 4 som lyder:

       Brugeren betaler et depositum ved nærværende aftales indgåelse svarende til den

        aktuelle årsafgift. Ved ændring af årsafgiften reguleres depositum tilsvarende.

 

Da Land & Leisure A/S har henvist aftalens fortolkning til retten og bestyrelsesformand i Casa Blanca ApS gennemtrumfer fastsættelsen af årsafgiften uden samarbejde med brugerforeningens bestyrelse, samt imod foreningens repræsentanter i samme bestyrelse, udtrykker generalforsam- lingen tvivl om lovligheden af omtalte varsel.

 

Man henstiller derfor til at depositumregulering baseret på en årsafgift udsættes til, der er forhandlet en markedesleje vurdering på plads i henhold til aftalen af 27. marts 2006.

 

Skulle udsættelsen i mod forventning ikke blive aktuel, ønsker generalforsamlingen, at der bliver taget forbehold for den opkrævede regulering med krav om tilbage betaling.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Brugerforeningen Casa Blanca

bestyrelsen

cc. Advokat Carsten Mathiesen  og

     Advokat Skjalm Vagn von Bülow