Orientering til Medlemmerne

 

 

Orientering til Medlemmerne

                                                                                                             Herlev, d. 2. oktober 2009

 

Brugerforeningens Støttegruppen af brugere ”§ 7 GRUPPEN” har i Øster Landsrets 6. Afdeling den 21. August 2009 fået medhold, det er en Voldgiftssag, så nu kører GRUPPENS klager for Voldgiften med hovedforhandlinger fastlagt til den 1. til 3. februar 2010 Voldgiften afholdes på Æsterbro.

 

Som det blev meddelt i juli er Brugerforeningen Casa Blanca´s sag mod Land & Leisure A/S fastsat til domsforhandlinger den 10. og 11. maj 2010 bestyrelsen har derfor overvejet undtagelsesvis at flytte vores 15. Ordinær generalforsamling sidst i maj måned og vil i den forbindelse gerne hører medlemmerne om der er modvilje mod denne ændring. Indvendinger bedes tilsendt formanden pr. mail eller post.

 

De brugere der i 2008/2009 har solgt sin brugsret, eller overdraget den til Land & Leisure A/S bedes venligst meddele foreningen til hvem og hvornår overdragelsen er sket, idet i hæfter for kontingentbetaling til overdragelsen af brugsretscertifikatet til tredjemand er bekræftet. Land & Leisure A/S nægter fortsat at bekræfte eller afkræfte overtagelsen af jeres brugsret.

Vi har nu passeret 1. oktober 2009 og kontingentet for 2009/2010 som på generalforsamlingen den 4. april blev fastsat til uforandret kr. 600.00 pr. turnus. Da forfaldsdatoen var 1. oktober 2009 bedes beløbet venligst indbetalt på giro konto nr. 100-8366 eller via net bank nr. 0001008366 i Danske Bank.

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca