Herlev d. 4. november 2009

Kære alle brugere

Sidste nyt fra Solkysten er at nogen har besluttet at der skal bruges penge på markiser til samtlige lejligheder, lige som der er taget mål til nye badekabiner som skal skiftes uanset om der er behov for det eller ej.

 Brugerforeningen har intet med denne beslutning at gøre, men regningen skal nok havne hos os.

 

Brugerforeningens bestyrelse vil i forbindelse med den meget store interesse og opbakning der er tilkendegivet til at brugerne eventuelle overtager ejendommen Casa Blanca i Spanien, orientere om følgende:

Der blev allerede på møde med foreningens første bestyrelsesformand Mogens Zeidler og Land & Leisure A/S den 20. marts 2000 givet et klart signal fra L&L’s bestyrelsesformand Bent Løber om, at man gerne ville overdrage ejendommen til brugerne idet L&L ikke kunne opretholde en tilfredsstillende forretning på ejendommen. En ny ejer struktur, hvor vi som brugere selv ejede ejendommen uafhængigt af Land & Leisure A/S.

 Desværre fratrådte bestyrelsesformanden Bent Løber og L&L fik en ny adm. Direktør Jørgen Bentsen som havde andre ideer med ejendommen og fremsatte derfor nye urimelige krav for en overtagelse af Casa Blanca Ejendommen.

Foreningens anden formand Tom Hvidkjær lagde rigtigt meget arbejde i at finde en løsning for en overtagelse, som hver gang strandede på Jørgen Bertelsens uvilje til samarbejde og urealistiske krav, så i 2002 afventede vi på foranledning af L&L resultatet på forhandlinger med Chateau de Monbrison, (den franske model). I 2003 talte Jørgen Bertelsen ikke længere om den ”franske model” men orienterede os om, at ejendommen med den specielle placering konstant steg i pris og luftede at han havde en interesseret køber, som han dog nægtede at oplyse navnet på.

Brugerforeningen nedsatte derfor en ejendomsgruppe bestående af et par advokater, en ejendomsmægler og en bankdirektør. Denne gruppe skulle undersøge og forhandle mulighederne for en overtagelse af ejendommen Casa Blanca i Spanien. Gruppen måtte efter mange skrivelser til L&L opgive, da L&L simpelthen nægtede at fremlægge ejendommens papirer og stillede krav som var urealistiske og ikke til forhandling. Land & Leisure A/S har ifølge Jørgen Bertelsen råd og tid til at vente til hovedparten af brugsretsaktionærerne i Casa Blanca løber skrigende væk.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en eventuel overtagelse først bliver aktuel/mulig efter afsluttet retssag, hvor L&L bliver dømt til at efterleve ordlyden i de imellem brugerne og ABI A/S indgåede kontrakter. Skal Casa Blanca ejendomme overtages via aktiekøb, vil det ikke være L&L aktier men Anparter i Casa Blanca ApS der skal overtages, idet det er der ejerskabet til Maritimo SL som ejer bygningerne ligger. Foreningen har ved flere lejligheder forsøgt at få indsigt i Anpartsbogen for at se de reelle ejerforhold, men er af Jørgen Bertelsen blevet nægtet adgang.

Land & Leisure A/S brev til Brugsretsaktionærre af den 13. oktober 2009 har jeg som bestyrelsesformand i brugerforeningen, tidligere bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i Casa Blanca ApS absolut ikke meget til overs for, ( i har modtaget Bent Nybo´s udmærkede svar 23/10) bortset at konstatere at Jørgen Bertelsen stadig jonglerer med ord og sandheden som han har lyst til, men han vil tilsyneladende meget gerne ud af den franske model Chateau de Monbrison.

I foreningens orienteringsskrivelse af 2. oktober 2009 (vedhæftede igen da mange har meddelt at den ikke kunne åbnes) blev det bl.a. meddelt at Støttegruppens Voldgiftssag var berammet til den 1. – 2. Og 3. februar 2010. Land & Leisure A/S har meddelt retten at de ikke havde tid før i marts måned. De nye hovedforhandlinger er derfor sat til den 17. – 18. - 19. marts og måske også lørdag den 20. marts 2010.

 

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca

bestyrelsen