GENERALFORSAMLING 2010

 

 

Til brugsretsaktionærer med brugsret til Casa Blanca
                                                                               
 
                                     Herlev d. 10. marts 2010

 

            INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

                                                      I
                        BRUGERFORENINGEN CASA BLANCA

 

                                       SØNDAG DEN. 11. april 2010 – KL. 13.30

 

                                                V ALBY MEDBORGERHUS

                                                VALGÅRDSVEJ 4, SALEN

                                                                              2500  VALBY 

   

Dagsorden:

 

1.      Bestyrelsens beretning.

2.      Godkendelse af regnskab for Brugerforeningen Casa Blanca. se regnskab under årsrapport 2008-2009.

3.      Kontingent fastsættelse, herunder godkendelse af brugerforeningens budget.

4.      Valg af bestyrelse til Brugerforeningen.

5.      Orientering om Voldgiftssagen og debat.

6.      Ejendomsgruppen fremlægger forslag og muligheder for overtagelse af Casa Blanca.

7.      Behandling af indkomne forslag.

8.      Valg af revisor.

9.      Eventuelt.

 


Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest tirsdag d. 24. marts 2010. Toggangen 40 st. th. 2730 Herlev,eller
Mardov@mail.tele.dk

 

 

Medlemmer der vil påtage sig at kandidere til bestyrelsen under dagsorden punkt 4. bedes meddele formanden deres beslutning senest d. 24. marts.

 

Bestyrelsen vil orientere brugerne om den netop overståede Voldgiftssag 17. -18. og 19. marts vedrørende det manglende samarbejde med Land & Leisure A/S, herunder vores repræsentation i Casa Blanca ApS.

 

Den 10. og 11. maj 2010 vil foreningens retssag i Københavns Byret formentlig resultere i et bedre samarbejdsgrundlag med Land & Leisure A/S.

 

Ejendomsgruppen er genopstået og vil orientere brugeren om Land & Leisure A/S fortsatte ønske om at afhænde ejendommen i Spanien samt forelægge eventuelle mulige løsninger.

 

Der er i henhold til vores vedtægter valg til bestyrelse hvert år, den afgående bestyrelse som består af:

 

Benny Mardov, formand (Bygningssagkyndig).

Vivian Nybo Andersen, (indretning).

Jesper Struckmann. (ejendomsmarkedet)

Kjeld Kielstrup. (ejendomssalg)

Kim M. Baske. (ejendoms adm.)

 

Bestyrelsen ønsker, at den nyvalgte bestyrelse vil få så stærkt et mandat som vel muligt, og henstiller til brugerne om at møde op. Hvis I er forhindret, bedes i sende en fuldmagt.

 

Vi glæder os til at se jer igen og håber på en givtig dialog.

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmelding senest den 24. marts 2009.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40. st. th.

2730 Herlev

 

Undertegnede bruger i Casa Blanca, lejlighed______________   turnus__________

Deltager i generalforsamlingen d. 11. april 2010 med ________    personer.

 

 

__________________________________

                  Navn

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuldmagt !

 

 

 

Undertegnede bruger af lejlighed ____________ turnus _________i Casa Blanca.

giver hermed fuldmagt til ______________________ som kan stemme på mine vegne,

ved generalforsamlingen i Brugerforeningen Casa Blanca

den 11. april 2010.

 

 

Dato.___________Underskrift___________