BESTYRELSENS BERETNING.


Formanden Benny Mardov byder velkommen til Brugerforeningen Casa Blanca’s 15. ordinære generalforsamling.

 

Der er til denne generalforsamling tilmeldt 72 deltagere repræsenterende 54 brugsretter og 18 turnusser repræsenteret ved fuldmagt, et pænt fremmøde på i alt 72 brugsretter.

 

Vi var ved regnskabsårets afslutning 30. september 155 betalende medlemmer, men må med beklagelse meddele at vi d.d. yderligere er reduceret til 144.

 

Hvis vi erindrer bestyrelsens beretning fra 14. ordinære generalforsamling i april sidste år, erindrer i sikkert også bestyrelsens entusiasme og håb om en hurtig afklaring af vores samarbejdsproblem med Land & Leisure A/S inden for 8 uger.

Bestyrelsen havde stillet store forventninger uden at være bevidst om alle de krumspring der fra Land & Leisure A/S’s side var mulige inden for lovens rammer.

Der er gået et år og selvfølgelig er vi kommet videre, men det forhåbentlige sidste krumspring gør, at vi må vente yderligere et par måneder før vi har en kendelse fra Voldgiftsretten.

 

Der blev i Voldgiftsretten ført 11 vidner foruden partsafhøringen, herunder skaberen af konceptet advokat Eskild Kyhn, vores mangeårige samarbejdspartner fra ABI A/S Lizzie Riedel og daværende direktør i ABI A/S IB Jakob Kristensen.

Bestyrelsen har på vegne af foreningen tilskrevet samtlige vidner og takket for deres uvurderlige indsats.

Alle vidneforklaringer inklusive Jørgen Bertelsen fra Land & Leisure A/S bekræftede, at ABI A/S rolle indtil de som Land & Leisure A/S fusionerede med Golden 36 A/S 31. marts 2000, kun var som administrationsselskab for div. Brugerforeninger mod et administrationssalær pr. uge på kr. 100 pr. brugsret.

 

Som alle formentlig er blevet klar over var det ikke brugerforeningen Casa Blanca beskåret at kunne rejse et voldgiftsklagemål med baggrund i de tilsidesættelser af vores kontraktlige rettigheder som Land & Leisure A/S har foretaget siden 17. januar 2003 og som de stadig foretager. Foreningens bestyrelse vil derfor benytte denne lejlighed til officielt at takke § 7 GRUPPEN fordi de gjorde det muligt at få fortolkningen af vores aftalegrundlag forelagt en Voldgiftsret.

 

Foreningens advokat Carsten Mathiesen har derfor ansøgt Byretten om en udsættelse af hovedforhandlingerne der var fastlagt til den 10. - 11. maj til efter at vi har kendelsen fra Voldgiftsretten, da der ikke er grund til at procedere de påstande, der allerede er behandlet en gang.

 

Det er bestyrelsen bekendt som tidligere nævnt, at Land & Leisure A/S fortsætter med at bryde vores kontrakt ved bl.a. at nægte brugeren deres ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand i henhold til kontrakten § 3. stykke 2.

Der er også fra brugerne rejst spørgsmål om det lovlige i at Land & Leisure A/S i 2001 ændrede vores A-aktier til B-aktier.

Hvis det er generalforsamlingens ønske, at bestyrelsen via foreningens advokat forfølger disse emner i Byretssagen, må dette klart tilkendegives og de implicerede brugere må fremsende den nødvendige argumentation og dokumentation.

 

Land & Leisure A/S har under deres ordinære generalforsamling henvendt sig til foreningens repræsentant i Casa Blanca ApS bestyrelse og efterlyst brugerforeningens mulige interesse i at købe ejendommen i Spanien.

Der er derfor pr. 1. marts 2010 ved nogle ildsjæle etableret en ny ”Ejendomsgruppe” Task Force Group som senere under dagsorden pkt. 6 vil forelægge, hvilke muligheder der er tilgængelige og samtidig få generalforsamlingens tilbagemelding.

 

På sidste ordinær generalforsamling 4. april 2009 valgte i repræsentanter til at repræsentere foreningen og dermed brugerne i bestyrelsen af Casa Blanca ApS i henhold til brugernes kontrakt og aftalegrundlag.

Det lykkedes Land & Leisure A/S at holde dem væk indtil årsregnskabet var godkendt og underskrevet af Land & Leisure A/S selv alene, så de var i stand til at overføre kr. 900.000 til dem selv.

Brugerforeningen Casa Blanca blev først behørigt repræsenteret med tre medlemmer den 5. januar 2010 og der har ikke været afholdt møder siden.

 

Alligevel håber bestyrelsen stadig på at få et respektabelt bestyrelsesarbejde i Casa Blanca ApS med tre brugerforenings repræsentanter (altså flertal) der har tiltrådt at varetage brugernes interesser.

 

Er der spørgsmål til beretningen:

 

Bestyrelsens beretning indstilles herefter til godkendelse.

 

Beretningen blev GODKENDT.