Til alle brugsretsaktionærer i Casa Blanca

Herlev d. 3. marts 2012

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I
BRUGERFORENINGEN CASA BLANCA

 

LØRDAG DEN. 14. april 2012 – KL. 14.00

BEBOERLOKALERNE

SØNDERLUNDSVEJ 10

2730 Herlev

Dagsorden:

 

1.      Bestyrelsens beretning.

2.      Godkendelse af regnskab for Brugerforeningen Casa Blanca.

3.      Kontingent fastsættelse, herunder godkendelse af brugerforeningens budget.

4.      Valg af bestyrelse til Brugerforeningen.

5.      Orientering om sagen mod ejeren af Casa Blanca ApS og debat.

6.      Ejendomsgruppen fremlægger forslag og muligheder for overtagelse af Casa Blanca.

7.      Behandling af indkomne forslag.

8.      Valg af revisor.

9.      Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling skal være bestyrelsesformanden i hænde senest fredag d. 30. marts 2012. Toggangen 40 st. th. 2730 Herlev,ellerMardov@info.dk

 

 

Medlemmer der vil påtage sig at kandidere til bestyrelsen under dagsorden punkt 4 bedes meddele formanden deres beslutning senest d. 24. marts.

 

Bestyrelsen vil orientere brugerne om den verserende retssag og det manglende samarbejde med Hotel Invest A/S - Land & Leisure A/S, herunder vores repræsentation i Casa Blanca ApS.

 

Ejendomsgruppen vil orientere brugerne om Land & Leisure A/S fortsatte ønske om at afhænde ejendommen i Spanien samt forelægge eventuelle mulige løsninger.

 

Der er i henhold til vores vedtægter valg til bestyrelse hvert år, den afgående bestyrelse som består af:

 

Benny Mardov, formand (Bygningssagkyndig).

Vivian Nybo Andersen, (indretning).

Jesper Struckmann. (ejendomsmarkedet)

Kjeld Kielstrup. (ejendomssalg)

Kim M. Baske. (ejendomsadm.)

 

Bestyrelsen ønsker, at den nyvalgte bestyrelse vil få så stærkt et mandat som vel muligt, og henstiller til brugerne om at møde op. Hvis I er forhindret bedes i sende en fuldmagt.

 

Vi glæder os til at se jer igen og håber på en givtig dialog.

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmelding senest den 30. marts 2012.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40. st. th.

2730 Herlev

 

Undertegnede bruger i Casa Blanca, lejlighed______________   turnus__________

Deltager i generalforsamlingen d. 14. april 2012 med ________    personer.

 

 

__________________________________

                  Navn

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuldmagt !

 

 

 

Undertegnede bruger af lejlighed ____________ turnus _________i Casa Blanca.

giver hermed fuldmagt til ______________________ som kan stemme på mine vegne,

ved generalforsamlingen i Brugerforeningen Casa Blanca

den 14. april 2012.

 

 

Dato.___________Underskrift_____________________________