Brev fra Formanden til L&L 18 feb 2011

Land & Leisure A/S

Att. Bestyrelsesformand Jørgen Bertelsen

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

 


Vedr. Casa Blanca ApS.

                                                                                                                    Herlev, den 18. februar 2011

Jørgen Bertelsen

 

Jeg har g. d. modtaget dit brev af 15. februar 2011, ”Vedr.:  Lejeaftale i Casa Blanca ejendommen – Torremolinos.” og må protestere over at blive benævnt som lejer. Jeg ved ikke hvad din dybere mening er med din sprog forvikling men for en ordens skyld, må jeg bede dig fremadrettet anvende den korrekte benævnelse af vores kontrakt og aftaleforhold.

 

Jeg og alle brugsretsaktionærer har indgået en Aftale vedrørende brug af lejlighed i Casa Blanca ApS med ABI A/S nu Land & Leisure A/S. I denne aftale er vi benævnt brugeren der har indgået aftale angående udøvelse af brugsrettigheder m.m. Aftalen er underskrevet af ABI A/S og bruger samt noteret for Casa Blanca ApS.

Vedhæftet ovenfor nævnte aftale er en Kontrakt angående husrettigheder i Casa Blanca ApS ( i det følgende kaldet selskabet), hvor i der er nævnt brugskontrakter, brugsret, brugsretten og brugsperiode samt brugerens forpligtelser og brugerforeningen og der er intet sted nævnt ordet lejer eller lejeaftale.

Kontrakten er underskrevet af Casa Blanca ApS og ABI A/S nu Land & Leisure A/S.

 

Selskabet skal ved afhændelse af ejendommen sikre sig, at køberen forpligter sig til på uændrede vilkår at indgå i selskabets sted i nærværende aftale, således at brugerens rettigheder bibeholdes.

 

Som du sikkert erindrer, var det dig selv, der i 2004 på L&Ls generalforsamling henviste brugsretsaktionærernes aftale/kontrakt forhold til at blive fortolket ved en voldgiftsret, idet Land & Leisure A/S altid opfyldte de indgåede aftaler.

Det er jo noget af et paradoks at du nu efter, at voldgiftsretten har stadfæstet brugsretsaktionærernes brugsret i henhold til ABImodellen som aftalegrundlag, forsøger at komme udenom lovgivningen både som sælger og køber af Casa Blanca ApS.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Benny Mardov

Brugsretsaktionær 1065

Toggangen 40, st th.

2730 Herlev

 

cc. Lex Advokater og Skjalm von Bülow