Kære alle brugere af Casa Blanca

 
Baggrund:
Da jeg mener at alle har forstået at voldgiftskendelsen stadfæstede fortolkning
af vores kontraktlige aftale forhold med Land & Leisure A/S vedrørende brugsretten og det ligeledes blev stadfæstet ved Københavns Byret.
 
Sagen drejer sig p.t. kort om at fogedretten mener at L&L havde ret til at undgå pålæget ved at sælge til Hotel Invest A/S og skulle derfor ikke længere  efterkomme pålæget fra voldgiftsretten.
 
Bestyrelsen har som meddelt anket fogedrettens afgørelse til Østre Landsret.

Hvorfor: Fordi kendelsen er i strid med Dansk Ret.
              Hvis vi ikke havde taget den beslutning havde foreningen akcepteret at L&L A/S
              ikke skulle efterkomme voldgiftskendelsen fordi de ikke længere ejede Casa
              Blanca ApS.
              Hotel Invest A/S skulle ikke efterkomme voldgiftskendelsen, da de ikke var part 
              den  28. maj 2010 men først købte i november 2010.
              Sidst men ikke mindst, havde Jørgen Bertelsen fået fogedrettens ord for, at han
              kunne behandle kontrak/aftale grundlaget med brugerne som han ville.
              Væsenligst var at brugerforeningen skulle starte forfra mod Hotel Invest A/S.
 
Økonomi: Foreningens advokat Brian Werner Larsen har til bestyrelsen oplyst
                om, at han skal bruge 4 timer + moms plus ca. kr. 400 i retsafgift.
                De 4 timer skal bruges til at fremskaffe tidligere afgørelser og domme
                for at  dokumentere det forkerte i kendelsen fra fogedretten.
               
Brugerforeningen Casa Blanca har aldrig haft råd til at føre disse retsager som er forårsaget 
af Land & Leisure A/S krumspring for at komme uden om vores brugsretscertifikat/kontrakt
men foreningen har være tvunget til det for at fastholde vores kontraktslige ret.
Nogle brugere (24) har kastet flere penge end andre efter vores fælles rettigheder samtidig
med at antallet af kontingent betalende brugere er halveret.
 
Nok om det. Brugerne vil på den kommende generalforsamling få alle de informationer og forklaringer de har behov for og kan derefter selv beslutte hvad vej de vil.
 
Med venlig hilsen
Benny Mardov