Orientering til Brugsretsaktionærerne i Casa Blanca

Til Brugsretsaktionærerne i Casa Blanca

Indkaldelsen til generalforsamling den 11. juni er tilbagekaldt!

Bestyrelsen takker for de mange tilbagemeldinger og må i den forbindelse

erkende at Pinselørdag var et dårligt valg.

I lyset af foreningens situation er der behov for at høre jeres mening samt at

få valgt en bestyrelse med generalforsamlings mandat til at fortsætte eller

kaste håndklædet i ringen.

Alle domme og premiser er tilgængelig på foreningens hjemmeside .

Bestyrelsen vender tilbage med en ny dato så snart dette kan lade sig gøre.

 

Mvh. Bestyrelsen

 

        Herlev 26. maj 2011

Orientering til Brugsretsaktionærerne i Casa Blanca

 

 

Hermed ny indkaldelse til 16. ordinære generalforsamling til den 11. juni 2011

kl. 10.00 til 14.00 ( bemærk venligst tidspunktet). Indkaldelsen er identisk med den tidligere fremsendte med den tilføjelse at generalforsamlingen skal tage stilling til foreningens fremtidige virke.

 

Punkt 6.

Der er 9. marts fra Hans Vedderkop stillet forslag om kontingent fritagelse for lejlighed N.

-O-

 

Foreningen har efter flere rykkere i går modtaget den kedelige meddelelse, at Østre Landsret har givet fogedretten medhold.

Uforståeligt og nedbrydende for enhver respekt for retssystemet. Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til den udsatte ordinerer generalforsamling så alle brugere får mulighed for at tage stilling til foreningens kurs fremover.

 

Jeg har efter meddelelsen 24. maj 2011 15:36 som foreningens bestyrelsesformand ført følgende korrespondance med foreningens advokat Brian Werner Larsen.

 

25. maj Hej Brian

Med resultatet fra Østre Landsret/fogedretten må jeg personlig udtrykke min manglende tillid til retsvæsenet og formålet med at føre retssager.

En eventuel ny sag mod Hotel Invest A/S vil når vi har vundet den, blot resultere i at Jørgen Bertelsen igen sælger Casa Blanca ApS til endnu et skuffeselskab.

Hvad er tidsfristen for at indbringe det for Højesteret? Er fristen ikke allerede overskredet fra 6. maj 2011.? Du lyder ikke som om du har nogen tiltro til det?

Kan jeg få fri proces til 3. instans?(Højesteret)

En ny sag mod Hotel Invest A/S hvad skulle den køre på? Og vil forsikringsselskabet acceptere den som en ny sag?

Jeg vil mene, at dine svar må forelægges vores generalforsamling som jeg vil indkalde til så snart jeg har fundet et lokale.

 

25. maj Hej Benny

Jeg har ikke opgivet, men mener ligeledes at retssystemet har svigtet! Jeg vil anbefale at vi søger 3. instansbevilling til at føre sagen for Højesteret, da jeg mener at sagen er principiel.

Alternativt er at starte sagen mod Hotel Invest A/S for de almindelige domstole og søge fri proces til at føre den, søge retshjælp/fri proces (grundet omstændighederne er det min opfattelse at der er en vis sandsynlighed for at foreningen og du får fri proces)..

Vil under alle omstændigheder anbefale at vi søger Højesteret om at føre sagen herfor.

 

 

25. maj Hej Brian

Kan man søge begge dele?

 

25. maj Hej Benny

Ja..der vil være en forventning om at sagens omkostninger vil overstige forsikringsdækningen for dig alene (ligesom det ikke er sikkert at vi kan få den nuværende forenings forsikring til at dække). Derfor vil der være mulighed for at søge fri proces.

 

26. maj Hej Brian

Brugerforeningens forsatte tiltag er meget afhængig af omkostningerne og støre tiltag må først besluttes på førstkommende generalforsamling.

Men at ansøge om 3. instansbevilling og fri proces må startes nu på forventede efterbevilling.

Foreningens forsikring er trådt i kraft: Bestyrelsesansvar police nr. 9648 194 011 den 22. december 2010 og Erhvervsansvar/retshjælp police nr. 9648 194 029 den 3. marts 2011.

 

For mit vedkommende er jeg som aftale part i et kontrakt forhold stadig lige forbandet over at Land & Leisure A/S lader hånt om enhver underskrevet aftale, men også slipper godt fra direkte tyveri ved som administrator at oppuste budget/årsafgiften for egen vinding.

Uanset om brugerforeningen eventuelt på kommende generalforsamling fravælger at fastholde sine rettigheder, må jeg for at beholde min selvrespekt fastholde og kæmpe for at en kontrakt er en kontrakt med alle midler til den bitre ende.

Jeg vil derfor bede dig søge 3. instansbevilling og fri proces for mig som kontraktholder og part i voldgiftssagen.(har du en ide om omkostningerne) Om dette skal foregå over den gamle forsikring hos Alm. Brand elle den nye Tryg af 23. sept. 2010.?

 

Bestyrelsen forsøger at varetage alle brugeres interesse i henhold til de kontrakter de har indgået med ABI A/S nuværende Land & Leisure A/S.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle brugere uanset om de deltager i generalforsamlingen eller sender en fuldmagt til at sende deres mening og kommentarer til bestyrelsen ved mardov@info.dk eller til formanden Benny Mardov Toggangen 40, st. th. 2730 Herlev.

 

 

Med venlig hilsen

Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Bestyrelsen