Orientering til BCB’s medlemmer!

 

                                                                                                            

 

                     Herlev, den 12. november 2011

 

I henhold til de på generalforsamlingen den 3. juli 2011 trufne beslutninger er der følgende udvikling.

 

Ejendomsgruppen har holdt flere møder med Jørgen Bertelsen, senest torsdag den 27. oktober 2011 og selvom informations flowet til BCB’s er sparsomt forlyder det at ejendomsgruppen har forhandlet overtagelsesprisen ned på under det halve af Jørgen Bertelsens tidligere krav, et resultat som ejendomsgruppen dog ikke mener, er acceptabelt.

Møderne forventes genoptaget i medio november. Gruppen undersøger i mellemtiden vurdering og mulig finansiering ligesom de tilstræber en fremtidig løsning i stil med den oprindelige ABImodel som kan forelægges BCB’s bestyrelse..

 

Medlemspligten er af brugsretsaktionær 449 med turnus A- 1-B ønsket afprøvet ved Retten i Roskilde.

I Svarskrift fra Keld Karsvang Nielsen fremgår det at han sammen med Land & Leisure A/S’s advokat og bestyrelsesmedlem i Casa Blanca ApS. Skjalm von Bülow har indledt endnu et angreb på foreningens aftalegrundlag og specifik foreningens vedtægter som L&L efter at have saboteret og afvist et hver samarbejdet med BCB ikke mener at vi efterlever.

Bestyrelsen forventer derfor efter møde med advokat Brian Werner Larsen et omfattende oplæg til procedure til gennemgang i uge 46.

 

Hotel Invest A/S v. Jørgen Bertelsen processkriftet forventes lige så omfattende som voldgifts-sagen er under udarbejdelse og klar til udgangen af november.

 

Land & Leisure A/S har været tilskrevet utallige gange for at få forlydende om at de har indgået en administrationsaftale med Casa Blanca ApS be eller afkræftet men uden svar.

Henvendelser vedrørende foreningens repræsentation i Casa Blanca ApS bestyrelse er ligeledes ubesvaret, så konklusionen må være at BCB d.d. ikke er bekendt med hvem der administrere ejendommen i Spanien og vores brugsret.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Brugerforeningen Casa Blanca

Bestyrelsen

v/ Benny Mardov