Alle Kontrakter/Aftaler er retsgyldige

Ifølge alle de juridiske rådgivere jeres bestyrelse har søgt rådgivning hos såvel som Voldgiftsretten.

 

I fortsættelse af vores orientering om resultatet fra Østre Landsret 26. maj har foreningens advokat Brian Werner Larsen anbefalet at søge 3. instans for at få prøvet sagen for Højesteret.

 

Foreningen har i skrivende stund ikke hørt fra procesbevillingsnævnet om de bevilliger os den mulighed begrundet idet at afgørelsen er principiel.

Advokaten mente at såfremt Højesteret gik os imod, måtte vi starte forfra og stævne den nuværende ejer Hotel Invest A/S.

 

Bestyrelsen har ligeledes været i kontakt med skaberen af ABImodellen som også mener, at fogedrettens afgørelse er retsstridig og bør prøves som principiel sag ved højesteret.

 

Han mener, at den bedste vej er forsiden af EKSTRABLADET men for at få det kræver det et massivt ramaskrig fra alle skadeslidte = brugere som alle skal skrive til pressen.

Eskild Kyhn opfordrer de sidste brugere til at stå sammen og via bygningsgruppen forsøge at få nogle konkrete tal og en aftale med L&L/Jørgen Bertelsen om at købe Jørgen Bertelsen ud af ejendommen og genskabe ABImodellen som så kan forelægges en ekstra ordinær generalforsamling til godkendelse.

 

Bestyrelsen anbefaler, at sagen forsøges forelagt Højesteret (da det principielt er uforståeligt at en retsgyldig kontrakt ikke er gældende i Danmark) forudsat at foreningen opnår bevillingen og fri proces.

Bestyrelsen anbefaler ikke, at der skal bruges flere penge på en ny retssag som blot vil resultere i, at Jørgen Bertelsen sælger Casa Blanca ApS til endnu et skuffeselskab hvorefter vi er lige vidt.

Da Jørgen Bertelsen har nægtet at kommunikere med Brugerforeningen Casa Blanca opfordres = Ejendomsgruppen til at genoptage sonderingerne med Land & Leisure A/S v. Jørgen Bertelsen i forsøget på at få nogle reelle udspil som brugerne efterfølgende kan godkende.

 

Foreningen er reelt uden beslutningsdygtigt bestyrelse og det anbefales derfor at afholdelse af generalforsamling fremmes mest muligt.

 

 

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget

v/Benny Mardov

10. juni 2011