Jørgen Bertelsen er dokumenteret uvederhæftig!

Bestyrelsesformanden Jørgen Bertelsen for DanCenter, - Danland, - Land & Leisure er dokumenteret uvederhæftig!

 

På L&Ls ordinær generalforsamling den 27. januar 2004 blev bestyrelsesformanden adspurgt

om Land & Leisure A/S ville efterleve de aftaler, der var indgået med de forskellige brugere og deres foreninger.

Hvortil Jørgen Bertelsen ifølge referatet side 4 svarede, At alle aftaler vil blive efterlevet, men at der ikke altid er enighed om, hvad der står i en aftale.

 

På samarbejdsmøderne henholdsvis den 2. december 2004 og 17. marts 2005 orienterede Jørgen Bertelsen brugerforeningens repræsentanter og advokat om at L&L havde tid til at vente til brugerne var kørt trætte økonomisk, hvorefter han ville købe de sidste ud og sælge ejendommen.

I dette tilfælde har Jørgen Bertelsen holdt ord.

 

Derfor var det nødvendigt at indlede en voldgift iht. brugernes kontrakt med ABI A/S omhandler § 7 Enhver twist der opstår i forbindelse med aftalens fortolkning, afgøres ved voldgift.

Voldgiftskendelsen faldt 28. maj 2010.

 

På L&Ls sidste ordinær generalforsamling den 20. januar 2011 vedstod Jørgen Bertelsen på referatets side 9 og 10 historikken om overtagelsen af ABI A/S, hvorfor de af økonomiske grunde ikke ville følge de påbud koncernen var pålagt i voldgiftskendelsen og afslutningsvis havde solgt

Casa Blanca ApS til sig selv for at undgå at følge de indgåede kontrakter og den truende fogedsag med tvangsfuldbyrdelse af pålæggene fra voldgiftsretten.

 

Det fremgår af samme referat at Jørgen Bertelsens Hotel Invest A/S er forpligtiget til at fortsætte afviklingsarbejdet, idet udlejningsforpligtelserne (brugsretskontrakter) overfor de resterende ca. 100 brugsretsaktionærer naturligvis vil blive respekteret.

Afslutningsvis opfordrede den afgående bestyrelsesformand Troels Troelsen brugerforeningen til at gå i dialog om hel eller delvis overtagelse af Casa Blanca ejendommen. L&L ønskede og havde viljen til denne dialog.

 

Brugerforeningen Casa Blanca har intet hørt fra Land & Leisure A/S eller nogen dialog.

Jørgen Bertelsen nægter fortsat foreningen deres kontraktlige repræsentation i Casa Blanca ApS og nægter foreningen enhver indflydelse på driftsomkostninger.

 

Årsafgiften skulle ifølge vores kontrakt og L&Ls tal kun være ejendomsdrift 1.132.225 og adm. bidrag på ca. 160.000 i alt anslået til kr. 1.292.225 eller 1/336 ca. det halve af det L&L kræver.

 

Mvh.

Brugsretsaktionær 1065

Benny Mardov

10. juni 2011.