Information til Brugsretsaktionærerne med brugsret til Casa Blanca.

Herlev, den 3. marts 2012.

Information til Brugsretsaktionærerne med brugsret til Casa Blanca.

 

Brugerforeningen Casa Blanca repræsenterer d.d. 123 turnusser med det forbehold der ligger i at Land & Leisure A/S fortsat nægter foreningen indsigt i aktiebogen.

 

Bestyrelsen har fået lokaler på Sønderlundsvej 10, 2730 Herlev til afholdelse af vores 17. ordinære generalforsamling der er fastsat til lørdag den 14. april 2012 kl. 14.00.

 

Foruden dagsorden i henhold til foreningens vedtægter vil repræsentanter fra ejendomsgruppen være repræsenteret og forelægge en status og resultatet af gruppens møder med Jørgen Bertelsen i deres forsøg på at finde en overtagelses model som kan forelægges bestyrelsen og foreningen.

 

Der er i skrivende stund ikke kommet noget konkret fra gruppen men det forlyder, at der arbejdes med to forskellige modeller og de økonomiske forhandlinger er særdeles positive.

Den ene model omhandler, at Land & Leisure A/S pr. 1. april i år udbyder samtlige lejligheder som ejerlejligheder med den klausul, at de nye ejere skal respektere de tinglyste brugsretter.

Den anden model er gruppens forsøg på at finde en måde for at overtage hele ejendommen. Da ejendomsgruppen er en selvstændig gruppe af kompetente brugere er informationen begrænset så længe der forhandles.

 

De sidste 6 måneder har været meget stride for at få den forsikringsmæssige side på plads i henhold til de beslutninger der blev truffet på sidste generalforsamling, men stævningen mod ejeren af Casa Blanca A/S pt. Hotel Invest A/S med Jørgen Bertelsen som bestyrelsesformand, er afsendt den 23. februar 2012 på 31 sider til retten i Helsingør, så må vi afvente en dato fra retten.

 

L&L og Keld Karsvang i A-1-B opsigelse af medlemspligten blev fremsendt som stævning 31. august 2011 og skal for retten i Roskilde den 31. oktober 2012 kl. 9:30 efter 14 måneder.

 

L&L og Lis Rommes nægtelse af medlemspligten og aktiebesiddelse efter at havde konfiskeret C-8-B og K-9-B er stævnet 6. januar 2012 ved retten i Lyngby. Her afventer vi ligeledes en dato.

 

Brugerforeningen har flere gange 28/12 og 3/1 bedt om en økonomioversigt i relation til den fremsendte opkrævning af årsafgift, med det svar. ”Du vil senere og samtidig med de øvrige lejere modtage information om den endelige årsafgift.” Har i andre modtaget en økonomioversigt?

 

Brugerforeningen Casa Blanca’s bestyrelse ser frem til et behageligt gensyn og stort fremmøde den 14. april her i Herlev.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen