Orientering Jan 2016

Orientering til brugerforeningens medlemmer.
 
Efter at alle er orienteret om Land & Leisure A/S´s tiltag i Jørgen Bertelsens
brev dateret den 28. december 2015 om afviklingen af Casa Blanca ApS
og Maritimo 101 S.L. , er det Käte og min overbevisning, at vi har vores brugsret
så længe vi betaler den årsafgift L&L opkræver via det nye administrationsselskab
af 1.10.2015.
Men den aftale og kontrakt vi indgik med Land & Leisure A/S i 1996 er nu elimineret
og vi har derfor besluttet, at sagsøge L&L / Jørgen Bertelsen for aftalebrud.
Vores advokat har vurderet at vores stævning forelægges retten som så vurderer
om den skal fremmes som et gruppesøgsmål.
Hvis det lykkes Käte og jeg at opnå godkendelse til et gruppesøgsmål vil i få
nærmere besked. ( vedhæftet et udkast til stævning 16. december og oplysninger
om gruppesøgsmål)
Mvh. Käte og Benny K-12-A
 
Den 8. januar 2016 meddelte Central visitationscenter i Nordsjællands politi, at
politianmeldelsen af 2. december 2015 var videresendt til retten for vurdering. I 
vil få nærmere orientering så snart der er nyt.
 
I fortsættelse af vores orientering 1. januar 2016 vedrørende betaling af årsafgift
til L&L / Maritimo 101 S.L. og sagen mod Maritimo sag nr 2013056 fra 26. juni
2012 som blev stævnet 14. oktober 2014 ved Københavns Byret, er der intet nyt
fra Lex advokaterne.
 
BCB´s sag mod L&L hvor bestyrelsen fik udvirket retshjælp den 21. marts 2015
men der er fortsat intet stævningsudkast fra Lex advokaterne.
 
 
Med venlig hilsen
BCB bestyrelsen