Bestyrelsens beretning 2. april 2016

21. ordinærer generalforsamling 2. april 2016

Indkaldelse til Generalforsamling 2016.

Generalforsamling 16

21. ordinær generalforsamling i Valby Medborgerhus 5.sal  kl. 13,00 iht.
indkaldelse udsendt 24. februar 2016.
 
1. Bestyrelsens beretning (vedhæftet)
 
2. Regnskabet afventer  Bdo Mikkel Hansen.
 
3. Kontingents fastsættelse (bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes
    på kr. 600 som sidste år) + debat om tilslutning til mail fra Jeppe 26/2 16
 
4. Valg af bestyrelse.
 
5. Advokat Brian Werner Larsen er inviteret til kl. 14.00 for at redegører om
    resultatet af igang værende sager og hvad han/vi forventer at få af resultat.
    2011042 Hotel Invest / H&B Management A/S.
    2013056 Maritimo 101 aflysningen af uopsigelig lejekontrakt.
    U nummer BCB mod L&L.
 
6. indkomne forslag ( der er ikke modtaget forslag til dagsorden).
 
7. Valg af revisor.
 
8. Eventuel debat om gruppesøgsmål.
 
På Gensyn
Bestyrelsen