Orientering til foreningens medlemmer

Foreningens bestyrelse er bekendt med Land & Leisure A/S´s udfald den 7. februar 2013 men det at L&L gentager sig selv gør ikke påstandene mere korrekte, at der er uenighed om fortolkningen af brugernes aftale med ABI A/S var jo også årsagen til at uenigheden blev forelagt en voldgift i ht. samme aftale § 7. En voldgiftskendelse der i 2010 gav brugerne ret, hvilket foranledigede at L&L solgte Casa Blanca ApS til venstre lomme for at slippe udenom kendelsen jf. JB´s egen forklaring til L&L´s generalforsamling januar 2011.

Bestyrelsen besluttede i ht. forslag på sidste generalforsamling ikke at kommentere på det  udsendte men oversendte det til foreningens advokat.

 

I ht. Punkt 5 i dagsordnen følgende korte resume over de sager tidligere generalforsamlings  beslutninger har pålagt bestyrelsen at føre på vegne af foreningen.

 

Misligholdelse af aftalegrundlaget i henhold til voldgiftskendelsen af 28. maj 2010 er den vigtigste. BCB mod Hotel Invest A/S sag nr. BS 1-323/ 2012 fastlagt til 28. og 29. april 2013 i Helsingør.

Alle brugere har fået kopi af voldgiftskendelsen og det drejer sig i alt sin enkelthed om at ejeren af Casa Blanca ApS respekterer den indgåede aftale og accepterer brugernes flertal i Casa Blanca ApS bestyrelse.

 

BCB mod Maritimo S.L. for uberettiget annullering af brugernes tinglyste sikkerhed. ´Den  indgår muligvis i sagen mod Hotel Invest eller den er under forberedelse.

 

Medlemspligt principiel sag BS 7A-2449/2011 BCB mod Keld Karsvang Nielsen ført af L&L. Vi afventer en dato.

I har alle fået tilsendt en kopi af den famøse dom fra Roskilde den 31. januar 2013 og har derfor haft mulighed for ved selvsyn at vurdere det katastrofale udfald.

Dommeren har byttet om på advokater og Jørgen Bertelsen og fejlciteret hvad der reelt blev sagt, så foreningen har allerede den 7. februar anket den rodebunke.

De medlemmer der ønsker en kopi af ankestævningen kan rekvirere den hos bestyrelsesformanden.

 

Misligholdelse af aftalegrundlagets § 3 og 4 sag BS 110-1099/2012 BCB mod Lis Romme ført af L&L.

Oprindelig fastsat til 17. og 18. april 2013 men af Land & Leisure A/S begæret udsat samtidig med at de fremsendte den famøse dom fra Roskilde, og i stedet den 26. februar 2013 udsendte endnu en opfordring til brugerne om at indgå en annulleringsaftale.

 

Påtaleret. L&L mod BCB BS 99-1804/2012 fastsat til 23. september 2013 i Københavns Byret.

Sagen drejer sig om at L&L ikke mener, at de modtog brevet af 18. juli 2010 med orientering om de vedtægtsændringer generalforsamlingensenere besluttede den 1. august 2010.

L&L kræver at foreningen/generalforsamlingen ændre teksten tilbage til før 1. august 2010.

 

Senest er der fra Bang & Regnarsen ved foreningens tidligere advokat Carsten Mathiesen kommet en stævning mod BCB for betaling af en faktura som der i 2010 blev indgået et forlig omkring. BS 20E-4064/2012.  

Der er d.d. ikke fastsat nogen dato for hovedforhandlinger ligesom eventuelle modkrav endnu ikke er afklaret.

 

Herlev den, 10. marts 2013.

Brugerforeningen Casa Blanca

bestyrelsen