Budget/udkast

 

Herlev den 13. februar 2013

 

INDTÆGTER                                                                                                                                                    Budget                     

                                                                                                                                                                                                    2013/14

 

Medlemskontingent Brugsretsaktionærer (100 á 600 kr.)                                         60.000

Land & Leisure A/S nægter men har brugsret til 236 turnusser

 

Indtægt ialt                                                                                                      60.000

 

Udgifter

Telefonudgifter...........................................................................      1.200

Kørsel.........................................................................................     2.000

Kontorhold.................................................................................      3.000

Hjemmeside...............................................................................       1.200

Advokat.....................................................................................     20.000

Tilkendt sagsomkostninger......................................................   ?     (60.000)

Generalforsamling.....................................................................        2.500

Kontingent formand..................................................................        5.840

Bestyrelsesmøder......................................................................       2.000

Revision...................................................................................       9.000

Retsafgift m.m..........................................................................        3.000

Forsikring..................................................................................      5.000     

Bopælsattester m.v....................................................................         500

 

Udgifter i alt uden ?..................................................................      55.240