Generalforsamling 14

Til medlemmer af brugerforeningen

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              Herlev, den 18. marts 2014

 

INDKALDELSE TIL 19. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

Brugerforeningen Casa Blanca

 

Lørdag den 26. april 2014 – kl. 14.00

Valby Medborgerhus

Valgårdsvej 4-8, 4.sal

2500 Valby

 

Dagsorden:

 

  1.                                      Bestyrelsens beretning
  2.                                      Godkendelse af regnskab
  3.                                      Orientering om verserende retssager, herunder                                                        juridisk spørgetid.
  4.                                      Kontingent fastsættelse, herunder godkendelse af budget
  5.                                      Valg af bestyrelse
  6.                                      Behandling af indkomne forslag
  7.                                      Valg af revisor
  8.                                      Eventuelt

 

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 09. april 2014, Toggangen 40, st. th. 2730 Herlev, eller på Mardov@info.dk

 

Medlemmer der ønsker at opstille til valg til bestyrelse under punkt 4 bedes meddele bestyrelsen deres beslutning senest den 09. april 2014.

Brugsretsaktionærer der er forhindret i at møde bedes indsende en fuldmagt eventuelt til bestyrelsen  med angivelse af dato og årstal.

 

Bestyrelsen glæder sig til gensynet med jer og håber på en givtig dialog.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Brugerforeningen Casa Blanca

bestyrelsen

                                                                                                                                                                                                                                                                     1-2

-2-

 

 

 

Tilmelding senest den 09. april 2014.

Til Brugerforeningen Casa Blanca

v/ Benny Mardov

Toggangen 40, st. th.

2730 Herlev

 

Undertegnede brugsretsaktionær med brugsret til lejlighed ________  turnus________

 

deltager i 19. ordinær generalforsamling d. 26. april 2014 med __________  personer

 

 

__________________________

             Navn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldmagt !

 

Undertegnede brugsretsaktionær med brugsret til lejlighed ________ turnus________ i Casa Blanca

 

giver hermed fuldmagt til _______________________________som kan stemme på mine vegne,

 

ved 19. ordinær generalforsamling i Brugerforeningen Casa Blanca den 26. april 2014.

 

 

 

Dato. __________Underskrift_________________________