Bestyrelsens stiller forslag under punkt 6.
1. At hovedforhandlingerne i sagen Carsten Mathiesen overtages af advokat Brian Larsen til en
aftalt pris på 13.-16.000 + moms og opkræves særskilt.
2. At BCBs selvrisiko garanti i Hotel Invest sagen indbetales særskilt.
 
Til generalforsamlingen den 26. april er der den 26. marts 2014 til dagsordens punkt 6 modtaget
et indlæg fra
Kjeld Stedal: Generalforsamlingens Pkt. 6
"Kjeld Stedal, Jesper Haase orienterer om antal tilkendegivelser blandt brugsretsaktionærer
af undersøgelse vedr. køb af op til 5 lejligheder i CasaBlanca af L&L/Hotelinvest/j.Bertelsen."
 
Orienterende datoer om kommende retssager.
 
Carsten Mathiesen mod BCB vedr. fiktiv faktura, Retten i Glostrup 6. juni 2014.
 
BCB mod Keld Karsvang Nielsen om aftaleret, Østre Landsret 27. august 2014.
 
L&L mod BCB om vedtægtsændringer, Østre Landsret 10. November 2014.
 
Hotel Invest mod BCB om aftaleret, Østre Landsret 2. til 4. februar 2015.
 
BCB mod Paseo Maritimo om aflysning af lejekontrakt, ingen dato endnu.
 
Med venlig hilsen
BCB bestyrelsen