Orientering til aktionærer med aftale/kontrakt til Casa Blanca.

 
Retssagen om hvorvidt Land & Leisure A/S skal efterleve de indgåede
aftaler/kontrakter med den enkelte brugsretsaktionær kræver stadig vores
tålmodighed, L&L strides pt. med Østre Landsret om de kan få 3 ½ dag til
at føre deres anke.
 
Vi har alle fået en opkrævning på første del af årsafgiften 2013/2014 og da
L&L fortsat ikke samarbejder med foreningen om budgettet skal i ved
jeres indbetaling tage forbehold for indbetalingen jf. aftalegrundlaget
§ 2 stk.4
 
Elsa og Jørgen Damsgaard kan ikke selv bruge Lejlighed C i uge 13, er du
interesseret, ring venligst 23631110 / 20667533 Kobbeldal@post.tele.dk.
 
Glenys og Gerald Dixon ønsker at sælge lejlighed Q fordi L&L har fravalgt
RCI. henvendelse 32532831 info@cottagefarm.dk;
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen